Hva var det som gjorde at du takket ja til å være styremedlem, Line?

Jeg anser det som en tillitserklæring og en ære å få en plass i NFF sitt kretsstyre. Det betyr at noen har sett jobben jeg har gjort og at jeg kan bidra positivt. Jeg ser frem til å få innblikk i hvordan fotballkretsen og NFF sentralt arbeider, samt bidra inn i aktuelle saker i fotballkretsen. Jeg opplever også at jeg er en representant for Agder Øst, Sørfjell og kvinne- og jentefotballen. Det er en drivkraft for meg!

Er det bestemt hvilke oppgaver du skal jobbe med i styret?

Det er foreløpig ikke fordelt noen arbeidsoppgaver, vi jobber som et kollegium om saker som administrasjonen forbereder. Det forventes noe representasjon og kommunikasjon med klubbene. I første omgang planlegger vi å arrangere noen av styremøtene i klubbene for å skape engasjement rundt fotballdemokratiet. Allerede i juni møter vi Arendal fotball og Grane IL.

Hva ønsker du særlig å få til som styremedlem i Agder fotballkrets?

Det er tidlig å si noe om. Jeg har fått godt inntrykk av både kretsleder, de andre styremedlemmene samt de som jobber i administrasjonen og er trygg på at min stemme vil bli hørt. Jeg håper vi sammen kan bidra til at klubbene kan få større innsikt i hva både styret og administrasjonen arbeider med og hvordan krets og klubb kan ha et godt samarbeid. Jeg har nok et særlig engasjement i forhold til «drift» av mindre klubber, fornuftig klubbdrift av klubber som drives på dugnad og selvfølgelig fokus på kompetente og motiverte trenere, som igjen gir barn og unge utfordringer og glede i fotballhverdagen.

Har du noe tanker om hvordan vi i Sørfjell lettere nå kan få større innflytelse på det som skjer i fotballkretsen?

Som styremedlem representerer jeg alle klubber i kretsen, det er viktig for å beholde tilliten i klubbene. Styret har kommunikasjon med klubbene høyt på agendaen. Likevel vil informasjonsflyten ut til egen klubb vil bli enklere, og det kan føre til at medlemmer i Sørfjell engasjerer seg i saker som rører seg i fotballkretsen.

Line avslutter praten med å fremheve at hun er stolt «Sørfjeller» og fremsnakker Sørfjell i alle anledninger. Sørfjell har mange engasjerte og dyktige idretts- og fotballfolk, og har stort potensiale for utvikling og vekst når vi trekker i samme retning.

Sørfjell IL Fotball
Thorbjørn Claussen