Siden vi per i dag har flest 2007 - spillere starter vi med at vi nå i første fase melder på et Sørfjell 2007 - lag i serien for sesongen 2023-2024, men som da består av både 2007, 2008 og 2009 - spillere.

Når vi kommer litt i gang og ser hvor mange spillere det blir fra de ulike aldersklassene vil vi løpende vurdere behov og grunnlag for rendyrkede lag i de respektive aldersklassene.

Vi i Sørfjell Håndball er stolte av at Espen Stave Carlsen tar treneransvar for laget i starten, og Espen står klar i Stueneshallen onsdag 10. mai kl. 1800 for å ta i mot jentene til lagets første trening.

Vi håper å se flest mulig av dere jenter 2007, 2008 og 2009 spillere!

Dere kan også melde dere inn i lagets nye Spond her: https://group.spond.com/MDPPT

Med sportslig hilsen
Sørfjell Håndball