Møtet startet med frokost klokka 10 etter at verten selv, John Oland i strålende samarbeid med Jan Erik Flaten og Ivar André Råna hadde stått over grytene siden klokka 8. Hjertelig takk til dere tre!

Da frokosten var unnagjort stod mange dagsaktuelle tema på agendaen. Leder i Sørfjell IL, Eivind Hegland startet med å ønske velkommen og gikk gjennom Sørfjell´s samfunnsansvar og verdier. Etter dette innledet Eivind til en plenumsdiskusjon om samarbeid mellom idrettene i Sørfjell IL. Det var høyt engasjement og meget gode og nyttige diskusjoner. 

Etter dette hadde Thorbjørn Claussen, leder av fotballgruppa i Sørfjell IL et flott innlegg, hvor tema som kompetanseøverføring i klubben, tettere samarbeid mellom trenere og styrer, tydelige rollebeskrivelser, økonomiske rammebetingelser og respekt for hverandre og hverandres roller stod senntralt. Thorbjørn snakket også om hvordan vi som klubb må være klare til å ta i mot den økte befolkningsveksten vi ser vil treffe regionen vår de kommende årene.

Etter Thorbjørns innlegg presenterte tidligere leder av Sørfjell, Runo Nygård, det pågående prosjektet med Sørfjell Idrett og Aktivitetspark Stuenes. Det er et fantastisk prosjekt, og når dette står ferdig vil vi i Sørfjell gjennom aktivitetsparken gi et enda bredere tilbud til befolkningen i regionen vår enn vi allerede gjør og vil være enda bedre forberedt for den befolkningsveksten vi forventer.

Etter at Runo var ferdig med sitt innlegg ble han bønnhørlig takket av som mangeårig leder av klubben. Runo har gjennom sine år som leder en fantastisk merittliste. Runo fikk overrakt gave og blomster av Eivind, på vegne av alle oss i Sørfjell.

Siste post på agendaen denne flotte lørdagen var det leder av sportsgruppa, Arne Engebretsen som stod for. Som ansvarlig for både medlemsregister og politiattester i Sørfjell, gav Arne møtet en god gjennomgang og redegjørelse rundt disse to viktige temaene. 

Møtedeltakerne var enige om at denne type møter ikke må være en engangshendelse, men noe vi må gjøre med av. Dette er viktige fora for å kunne knytte nettverk, få nye bekjentskaper og utveksle kompertanse og erfaringer på tvers av gruppene i Sørfjell. SÅ, om du ikke fikk med deg møtet denne gang - ikke vær redd, flere muligheter kommer!

Avslutningsvis vil vi takke deg, John Oland spesielt, for et fantastisk initiativ til møtet, og at du inviterte oss til Strengereid denne flotte lørdagen.

Sørfjell IL