Alle som skal delta må melde fra til steinras55@yahoo.no

Alle medlemmer av håndballgruppa inviteres til årsmøte og kan sende inn forslag. Forslagsfristen er onsdag 1. mars. Forslag må sendes til styret v/Steinar Rasmussen.

Mailadresse: steinras55@yahoo.no

Medlemmer som ønsker tilsendt sakspapirer må melde fra til steinras55@yahoo.no

Saksliste:        

 1. Åpning v/ leder
 2. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av forretningsorden
  3. Valg av dirigent og referent
  4. Valg av protokollunderskrivere
 3. Årsberetninger 2022
 4. Regnskap 2022
 5. Innkomne forslag
 6. Budsjett 2023
 7. Valg
 8. Avslutning

Styret håndballgruppa

 

 

 

 

 

 

Styret håndballgruppa