Gruppene avholdet sine årsmøter samme dag i forkant av årsmøtet i klubben.

Sørfjell IL er en veldrevet klubb med ryddig økonomi og strukturert organisering. Sørfjell er stolt av alle de gode trenere, unike frivillige og dyktige utøvere som står på daglig for klubben og fellesskapet. Gode planer og spennende arrangementer i 2023 ble presentert.

På årsmøtet fikk John Oland utmerkelsen "Årets Sørfjeller" for sitt flotte arbeid i fotballen og i klubben generelt. 

Lars Inge Holte og Glenn Stianasen ble begge utnevnt til æresmedlemmer.

Vi gratulerer med utmerkelsene!

Sørfjell IL