Formålet med Fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Målgruppen er barn og unge fra 6 – 19 år som av ulike grunner ikke deltar på faste ukentlige fritidsaktiviteter. Dette kan det være mange grunner til, men i hovedsak kan det være knyttet til familiens økonomi.

Les mer om Fritidskassa og om hvordan du søker på Arendal Kommunes hjemmesider eller i vedlagt informasjon

 

Arne Engebretsen
Medlemsansvarlig Sørfjell IL