Det var en tydelig stolt leder av klubben, Runo Nygård som kunne overrekke utmerkelser til fire personer som gjennom en årrekke har gjort en helt uvurderlig innsats for klubben.

Steinar Rasmussen ble utnevnt til nytt æresmedlem, mens Espen Stave Carlsen, Rune Omdal og Ståle Pedersen ble hedret med "Årets Sørfjeller" for 2022

Runo Nygård leste følgende begrunnelsen for nytt æresmedlem Steinar Rasmussen

Vedkommende engasjerer seg kontinuerlig til beste i alt som betyr noe for medlemmene i hovedstyret, håndball, fotball, freesbee, judo, rugby, svømming og alle andre tilbud vi har. Vedkommende gjør en jobb vi alle er avhengig av, men helst unngår.

Vedkommende har full kontroll på debet og kredit og styrer med sikker hånd økonomien for både grupper og lag siden 2011 og frem til d.d. En uvurderlig økonomisk jobb utføres kontinuerlig for hele klubben, og alt til beste for klubben og klubbens medlemmer og etterkommere.

Vedkommende er medvirkende i flere av gruppestyrene som sekretær og kasserer, og dette med et mål at organisasjonen skal være enkel og smidig, hvor trenere og gruppeledere skal få mest mulig tid til viktige oppgaver til beste for medlemmene. Vi har den store gleden å tildele Steinar Rasmussen hedersbeviset som Æresmedlem.

Om de tre som ble hedret med "Årets Sørfjeller" sa Runo følgende:

Espen Stave Carlsen: Espen Stave Carlsen utnevnes til Årets Sørfjeller for sin innsats med å løfte utøvere,  frivillighet og håndballen i Sørfjell. Espen fremstår som et forbilde for trenere og utøvere i hele klubben.

Rune Omdal: Rune Omdal utnevnes til Årets Sørfjeller for sin innsats med å fornye og løfte fotballgruppa i Sørfjell mot nye mål. Han sitt engasjement og initiativ har vært et forbilde for klubbens utøvere og frivillige.

Ståle Pedersen: Ståle Pederen utnevnes til Årets Sørfjeller for sin innsats for frisbeegruppa, klubben og lokalmiljøets tilgang til friluftsområder. Han sitt engasjement og initiativ har vært et forbilde for klubbens utøvere og frivillige.

Vi gratulerer med utmerkelsene