Det var 6 spente jenter som bar inn flagget på banen. Det ble ropt fra speaker at det var Sørfjells jenter 10 som bar flagget, til stor applaus fra publikum. Jentene gjorde en flott jobb og fikk ros av arrangørene for jobben de gjorde. Jentene var enige om at det hadde vært en spennende opplevelse og at det fristet til snarlig gjentakelse!