Gjennom et skreddersydd undervisningopplegg som tas i bruk i kroppsøvingstimene i skolene i Kast ballen-perioden, er målet at elevene tar med seg de morsomme øvelsene ut i friminuttet, og fortsetter å leke og øve på dem der.

Kast ballen arrangeres i hele Norge i ukene 37, 38, og 39.

Grunnelementet i Kast ballen er undervisningsopplegget til kroppsøvingstimene, og Dagens Kast ballen-utfordring. Dette forplikter alle skoler seg til å gjennomføre på alle trinn de tre ukene Kast ballen pågår.

Videre består Kast ballen av et differensiert opplegg for 1., 2. og 3. trinn, der innholdet består av flere elementer jo eldre de blir. 

Etter at Kast Ballen - prosjektet er gjennomført i skolene står Sørfjell klar til å "ta i mot" gjengen med fremtidens håndballspillere. For elever på 1. trinn arrangerer Sørfjell "Oppstart nytt lag" i Stueneshallen søndag 26. september 2021 hvor målet er å rekruttere spillere til nytt 2015-lag. Allerede mandag 27. september kl. 1800 - 1900 er første ordinære trening for det nye 2015 - laget.

For elever på 2. og 3. trinn gjennomfører vi "åpen trening" hvor spillere på de eksisterende 2013- og 2014 - lagene deler ut vennekort til klassevenner og inviterer de med seg på håndballtrening. Slik håper vi på enda flere nye spillere på 2013 - og 2014 lagene våre.

Eivind Hegland