Deres innsats for å gjøre alt klart til klubbens medlemmer kom tilbake, fikse og forbedre baner og klubbhus har vært unik.

Prisene ble utdelt på BUØYA KULTURSØNDAG som var et arrangemnt mellom Sørfjell, Stokken Historielag og Eydehavnmuseet.

Gratulerer med utmerkelsen til alle 3!

Runo Nygård
Leder