Om klubben

Home / Informasjon / Om klubben

Om Sørfjell IL

Idrettslaget Sørfjells stiftelsesdag regnes som 10. april 1916. Eydehavn torv var idrettsplassen i de første fem årene, frem til 07. mai 1921.

IL Sørfjells stiftelsesdag regnes som 10. april 1916. Protokollen viser at den første generalforsamling ble holdt den 03.05.1916, hvorpå følgende styre ble valgt:

Styret:

Formann: Henrik Friisø
Sekretær: Jacob Kolrud
Kasserer: Gustaf Karlsson

Styremedlemmer:

Fotball: Harald Dose
Friidrett: Birger Wroldsen
Skisport: Andres Haugmoen
Atletsport: Hans Widding

Disse var altså blant stifterne og har vel derfor den største del av æren for å ha tatt initiativet til stiftelse av en idrettsforening på stedet.

Foreningen sto et par år etter starten tilsluttet Norges Turn – og Idrettsforbund.

I 1921 ble den opptatt i Norges Landsforbund for idrett og har siden stått tilsluttet de forskjellige forbund og kretser i fotball, ski, håndball og friidrett.

Det ble i de første årene drevet atletsport og i fotball har laget vært helt i Norgestoppen. Laget spilte i Norgesserien, noe i likhet med landsdelsserien i dag.

Det har også vært stor aktivitet innen skisport i disse trakter gjennom årene. Av representasjon innen skisporten må nevnes at Thoralf Hegland representerte Aust-Agder skikrets i Holmenkollrennet i 1937-1940.

Etter krigen har interessen for skisport vært dårlig. Dog må nevnes Reidar Stølefjell som den enslige svale. Han lå i teten i flere år.

I 1946 fikk vi Liabakken opparbeidet og bedriftene ytet bidrag for montasje av flomlys. Som treningsbakke og guttebakke var den bra.

På skisportens område kom laget etterhvert opp blant de beste i kretsen når det gjaldt hopp. I 1939 tok guttene 54 premier og de voksne 32, i alt 86.

En annen idrettsgren som laget tok opp, og som fikk et stort oppsving, var skøytesporten. Dette var særlig i årene 1934-35 og 36.

Det var fra ca. 1921 at idrettsarbeidet i Stokken kom inn i foreningsformer og ble tilsluttet NIF. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF). EIF var politisk en borgerlig forening. Våren 1934 slo EIF seg sammen med FJELL, Saltrød og foreningen tok navnet FJELL.

I 1932 kom Stokken Arbeideridrettslag i gang. Nå ble det en hard strid om medlemmer fram mot krigsutbruddet. Ledende folk i det borgerlige FJELL satt som betingelse for ledige ungdommer som søkte arbeid, at de skulle melde seg inn i FJELL. Arbeiderpartimedlemmer fikk av partilaget innskjerpet at de måtte delta i arbeideridrettslag og ikke i borgerlige lag. Denne uheldige splittingen innen idretten førte til at tanken om en idrettssamling ble tatt opp rett før krigsutbruddet. Under krigen lå idrettsarbeidet brakk.

Under en konstituerende generalforsamling 4. juni 1945 ble FJELL og STOKKEN IL slått sammen og kalt FJELL-STOKKEN. Dette navnet ble imidlertid ikke godkjent av NIF, og så i 1948 ble navnet endret til SØRFJELL.

Kilder:

– Jubileumshefte Sørfjell 1916-1966.

– Berntsen H. : Trekk av Stokkens Historie ca 1600-1962.