Hovedstyret

Home / Informasjon / Hovedstyret

Hovedleder:

Runo Nygård

Mobil: 913 36 371
E-postruno.nygard@byggeriet.no

Nestleder:

Henriette Carlsen

Mobil: 91 56 54 42
E-post: er@altbra.no

Kasserer:

Steinar Rasmussen

Mobil: 91 67 34 44
E-post: steinar.rasmussen@sorfjell.no

Sekretær:

Ola Normann

Mobil: 12 34 56 78
E-post: ola@normann.no

Representant fotballgruppen:

Jan Øyvind Evensen

Mobil: 99 29 61 94
E-post: evensen73@hotmail.com

Representant fotballgruppen:

Odd Inge Fjellstad

Mobil: 90 66 87 32
E-post: oddinge.fjeldstad@ringnes.no

Representant håndballgruppen:

Christina Ellingsen

Mobil95 95 51 23
E-post: oskaelli@online.no

Representant håndballgruppen:

Ståle Sørbøe

Mobil: 99 01 77 20
E-post: stale.sorboe@sorfjell.no

Medlemskartotek:

Henriette Carlsen

Mobil: 91 56 54 42
E-post: er@altbra.no

Representant husstyret:

Jan Ø. Evensen

Mobil: 99 29 61 94
E-post: evensen73@hotmail.com