Hovedstyret

Hovedstyret:

Hovedleder:

Runo Nygård

Mobil: 913 36 371
E-post: post@sorfjell.no

Nestleder:

Henriette Carlsen

Mobil: 91 56 54 42
E-post: er@altbra.no

Kasserer:

Steinar Rasmussen

Mobil: 91 67 34 44
E-post: steinar.rasmussen@sorfjell.osterhusdata.no

Sekretær:

Steinar Rasmussen

Mobil: 91 67 34 44
E-post:

Representant fotballgruppen:

Rune Omdal (leder Fotball)

Mobil: 98 20 76 20
E-post: rune.omdal@gmail.com

Representant fotballgruppen:

Odd Inge Fjellstad

Mobil: 90 66 87 32
E-post: oddinge.fjeldstad@ringnes.no

Representant håndballgruppen:

Christina Ellingsen (leder Håndball)

Mobil95 95 51 23
E-post: oskaelli@online.no

Representant håndballgruppen:

Ståle Sørbøe

Mobil: 99 01 77 20
E-post: stale.sorboe@sorfjell.osterhusdata.no

Medlemskartotek:

Arne Engebretsen

Mobil: 99 09 07 15
E-post: arneeyde59@gmail.com

Barneidrettsansvarlig:

Henriette Carlsen

Mobil: 91 56 54 42
E-post: er@altbra.no