IL Sørfjell 100 år!

Trykk på bilde for å komme til galleriet.

Jubileumsbok, Sørfjell i 100 år

Idrettsglede og frivillighet

Forord

Av Merete stokke. Leder for IL Sørfjell.

Gratulerer med 100-årsjubileet! Det er en stor glede for IL Sørfjell å utgi denne flotte boka om klubbens 100-årige historie. Jubilanten har opplevd mang-foldige store og små idrettsprestasjoner gjen-nom et helt århundre, til glede for mange. Vi er glade for at historien om Sørfjell nå er samlet mellom to permer. Takk til Ole Tom Tjuslia som tok initiativ til bok-prosjektet. Takk til forfatter Gjermund Orrego Bjørndahl som har satt seg grundig inn i Sørfjells historie og ført denne boka i pennen. Takk også til alle som har bidratt med innspill og gode historier.

 

Vi ønsker også å takke Arendal kommune, prosjektet «Vekst i Arendal øst» og Coop Extra-Eydehavn for støtten til bokprosjektet.

 

Sørfjell er historien om idrettsglede, mest-dog, samhold. Klubben har en stor plass i manges hjerter. Dette er også en historie om idrettspolitikk, og en reise fra en tid hvor idrett kun var for gutter og menn, til å være en arena for begge kjønn.

 

Grunnmuren i Sørfjell er frivillighet.

Sånn har det vært i 100 år. Hver dag, hele året i hundre år er det noen som har gitt av sin egen tid for at barn, unge og voksne skal få oppleve idrettsglede og mestring. Vi ønsker å rette en stor takk til alle dere som har bidratt i klubben vår.

 

Denne boka er bare første kapittel om klubbens stolte historie. Vi håper og tror at idrettslaget Sørfjell utvikler seg i takt med samfunnet rundt seg. Frivillighet og engasjement må fortsatt være bærebjelken, slik at Sørfjell forblir den viktigste kultur-arenaen for stor idrettsglede på Eydehavn, Saltrød og omegn i årene som kommer.

 

 

Kontakt oss

Sosiale medier

Leder IL Sørfjell: Runo Nygård

Webansvarlig: Pål-Erik A. Gundersen

© 2017 Idrettslaget Sørfjell

Judo