For informasjon vedrørende Sørfjell IL Sommerturnering, kontakt oss på e-post SST@sorfjell.no

Se også Sørfjell IL Sommerturnerings egen side her