Sørfjell IL ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Sørfjell IL tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. 

Når et varsel ankommer oss i Sørfjell IL, vil det være leder i hovedstyret, Eivind Hegland som mottar varselet. Dersom du har spørsmål om varlingsaker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er en varslingssak kan du kontakte Eivind direkte på telefon 93480442 eller e-post eivind@sorfjell.no så vil vil du få hjelp med veien videre.

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold, trykk her

Ønsker du å hjelpe en som vil varsle om kritikkverdige forhold, trykk her

Ønsker du hjelp til å håndtere et varsel, trykk her

Er du usikker på hva man kan og bør varsle om, kan du finne informasjon om dette her

Ellers finner du nyttig informasjon om hva som er greit og hva som ikke er greit i norsk idrett her