Priser for medlemsskap

  • Aktive under 18 år Fotball og Håndball (Treningsavgift er inkludert): Kr. 1000,-
  • Aktive over 18 år Fotball og Håndball (Treningsavgift er inkludert): Kr. 1600,-
  • Allidrett/Sportsgruppa/Trim/Innetreningsgrupper: Kr. 300,-
  • Barneidrett/Barnesvømming: Kr. 300,-
  • Støttemedlem/Trenere/Styremedlemmer/Dommere: Kr. 300,-
  • Æresmedlem Gratis

Faktura sendes ut 1. kvartal for alle grupper og medlemmer. Kun én faktura pr år. Betaling går via Buypass og betales som anvist på faktura. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.

Medlemsavgift/kontingent for må være betalt for at medlemmet skal være berettiget å være med på de organiserte treningene.

Få gratis medlemskap for 2022

Barn og unge med folkeregistrert adresse i Arendal kommune i alderen 6-18 år kan få dekket hele medlemsavgiften for 2022 gjennom Fritidskortet for barn og unge. Les hvordan på Arendal Kommunes hjemmesider

Innmelding

Norges idrettsforbund krever at alle idrettslag benytter seg av digitalt medlemsregister. Vi ønsker derfor at nye medlemmer selv oppretter sin personlige profil på Min idrett.

Klikk her for å gå til NIF sin portal for innmelding og innlogging av medlemskap.

Support

Trenger du hjelp til å registrere deg, kontakt support@idrettsforbundet.no eller ring 21029090.