Tittel Navn E-post Telefon
Leder Rune Omdal Send e-post 98207620
Nestleder Odd Inge Fjeldstad Send e-post 90668732
Kasserer Steinar Rasmussen Send e-post 91673444
Sekretær Harry Svendsen Send e-post 91662944
Styremedlem Alf Altenborg Send e-post 46946830
Styremedlem Line Pedersen Send e-post 98036691
Styremedlem Lars Inge Holte Send e-post 91894306
Styremedlem Thorbjørn Claussen Send e-post 99347286
Styremedlem Øyvind Bjørndal Send e-post 90874364