Tittel Navn
Leder Runo Nygård
Nestleder Eivind Hegland
Sekretær og kasserer Steinar Rasmussen
Styremedlem Fotball Torbjørn Clausen
Styremedlem Fotball May Britt Kismul
Styremedlem Håndball Geir Frydenberg
Styremedlem Håndball Helene Aslaksen
Styremedlem Fleridrett og Frisbee Ståle Pedersen
Styremedlem Sportsgruppa Arne Engebretsen
Styremedlem Badmintongruppa Odd A Johansen
Styremedlem Bordtennisgruppe Ronny Eilertsen
Styremedlem klubbhus og bane Torbjørn Clausen
1. Vara John Oland
2. Vara Arne Jensen
3. Vara Henriette Moen

Andre roller

Kontrollutvalg Tonje Breivik
Medlemskontakt Arne Engebretsen
Webansvarlig Eivind Hegland