Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som «innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming». Trenere, instruktører og lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

Se vedlagt prosedyre for politiattester i Sørfjell IL