For kontakt vedrørende Sørfjell IL Sommerturnering, kontakt oss på SST@sorfjell.no 
Du kan også besøke oss på Sørfjell IL Sommerturnering hjemmeside >

For andre henvendelser kan du kontakte oss på:

Leder Fotball

lederfotball@sorfjell.no

Sportslig leder

sportsliglederfotball@sorfjell.no