Sørfjell Damelag

Sørfjell J 2009

Sørfjell G 2009

Sørfjell J 2010/2011

Sørfjell G 2010

Sørfjell G 2011

Sørfjell J 2012

Sørfjell G 2012

Sørfjell J/G 2013

Sørfjell J/G 2014

Sørfjell J/G 2015

Sørfjell J/G 2016