Besøksadresse:

Sørfjell IL Klubbhus, Karl Hansens vei 12, 4810 Eydehavn

Postadresse:

Sørfjell IL, Postboks 44, 4862 Eydehavn

Hovedleder

Eivind Hegland, telefon 93480442, e-post: eivind@sorfjell.no


Webansvarlig

Eivind Hegland, telefon 93480442, e-post: eivind@sorfjell.no

Kontakt webansvarlig dersom du har spørsmål eller tips til saker vi bør publisere på våre hjemmesider.
Dersom henvendelsen din gjelder saker du ønsker at vi skal publisere og du ønsker å ha med bilder i artikkelen så legg gjerne dette ved.

Andre henvendelser

Andre henvendelser direkte til lag eller grupper kan tas med respektive kontaktpersoner for lagene. Kontaktinformasjonen finnes på de ulike lagsidene.