Tittel Navn
Leder Eivind Hegland
Nestleder Steinar Rasmussen
Sekretær og hovedkasserer Steinar Rasmussen
Styremedlem Fotball Tore Knutsen
Styremedlem Fotball May Britt Kismul
Styremedlem Håndball Geir Frydenberg
Styremedlem Håndball Kenneth Stølefjell
Styremedlem Fleridrett og Frisbee Ståle Pedersen
Styremedlem Sportsgruppa Arne Engebretsen
1. Vara John Oland
2. Vara Arne Jensen
3. Vara Henriette Moen

Andre roller

Tittel Navn
Kontrollutvalg Tonje Breivik
Medlemskontakt og politiattester Arne Engebretsen
Ansvarlig klubbhus og bane Thorbjørn Claussen
Webansvarlig Eivind Hegland