Priser for medlemsskap

  • Aktive under 18 år Fotball og Håndball (Treningsavgift er inkludert): Kr. 1000,-
  • Aktive over 18 år Fotball og Håndball (Treningsavgift er inkludert): Kr. 1600,-
  • Allidrett/Sportsgruppa/Trim/Innetreningsgrupper: Kr. 300,-
  • Barneidrett/Barnesvømming: Kr. 300,-
  • Støttemedlem/Trenere/Styremedlemmer/Dommere: Kr. 300,-
  • Æresmedlem Gratis

Faktura sendes ut 1. kvartal for alle grupper og medlemmer. Kun én faktura pr år. Betaling går via Buypass og betales som anvist på faktura. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.

Medlemsavgift/kontingent for må være betalt for at medlemmet skal være berettiget å være med på de organiserte treningene.

Støtte til medlemskap i Sørfjell IL gjennom "Fritidskassa" for Arendal Kommune

Formålet med Fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Målgruppen er barn og unge fra 6 – 19 år med bostedsadresse i Arendal Kommune som av ulike grunner ikke deltar på faste ukentlige fritidsaktiviteter. Dette kan det være mange grunner til, men i hovedsak kan det være knyttet til familiens økonomi.

Fritidskassa er behovsprøvd og det kan innvilges inntil kr. 2000,- per barn per halvår. Dette kan søkes om før innmelding i klubben, eller etter innmelding når faktura fra klubben mottas.

Det er ikke krav om dokumentasjon på lav inntekt. Dette er en tillitsbasert ordning, og aktuelle familier må bekrefte at de er i målgruppen. Legg ved tilsendt medlemsfaktura ved søknad på anvist nettside. Les mer om Fritidskassa på Arendal Kommunes hjemmesider

Innmelding

Norges idrettsforbund krever at alle idrettslag benytter seg av digitalt medlemsregister. Vi ønsker derfor at nye medlemmer selv oppretter sin personlige profil på Min idrett.

Klikk her for å gå til NIF sin portal for innmelding og innlogging av medlemskap.

Support

Trenger du hjelp til å registrere deg, kontakt support@idrettsforbundet.no eller ring 21029090.