Innkalling til årsmøte 15 april 2021

Uncategorized
Det avholdes årsmøte i idrettslaget torsdag 15. april 2021 kl. 19. Møtet vil foregå via Teams. Gruppene avholder sine årsmøter via teams samme dag i forkant av årsmøte i klubben. Alle som skal delta i årsmøte i klubben fra kl. 19 må melde fra til steinras55@yahoo.no Mailadresse må oppgis for å delta på Teams. Påmelding til årsmøtene i gruppene må meldes til de respektive innkallinger fra gruppene. Møtet er tidligere annonsert via media og sosiale medier. Sakspapirer kan fås ved henvendelse til steinras55@yahoo.no Saksliste: 1.   Åpning v/leder 2.   Konstituering       Antall stemmeberretigede       Godkjenning av innkalling og dagsorden       Godkjenning av forretningsorden       Valg av dirigent og referent       Valg av tellekorps       Valg av protokollunderskrivere 3.   Årsberetninger 4.   Innkomne forslag 5.   Regnskap 2020 6.   Budsjett 2021 7.   Valg 8.  …
Les mer

Medlemskontigenten

Uncategorized
Kjære Sørfjell medlem! Som medlem i Sørfjell er man berettiget å kunne delta på både fotball, håndball, judo og svømming uten at det kommer ytterligere kostnader. Dette er ganske unik! Årspriser i IL Sørfjell er for 2020: Aktive under 18 år   kr 1000,- Aktive over 18 år      kr 1600,- Trim                           kr 1000,- Støttemedlem          kr   300,- Svømmegruppa      kr   300,- Viktig: Medlemsavgift/kontingent for må være betalt for at medlemmet skal være berettiget å være med på de organiserte treningene.
Les mer