Innkalling til årsmøte 15 april 2021

Det avholdes årsmøte i idrettslaget torsdag 15. april 2021 kl. 19. Møtet vil foregå via Teams.

Gruppene avholder sine årsmøter via teams samme dag i forkant av årsmøte i klubben.

Alle som skal delta i årsmøte i klubben fra kl. 19 må melde fra til steinras55@yahoo.no

Mailadresse må oppgis for å delta på Teams.

Påmelding til årsmøtene i gruppene må meldes til de respektive innkallinger fra gruppene.

Møtet er tidligere annonsert via media og sosiale medier.

Sakspapirer kan fås ved henvendelse til steinras55@yahoo.no

Saksliste:

1.   Åpning v/leder

2.   Konstituering

      Antall stemmeberretigede

      Godkjenning av innkalling og dagsorden

      Godkjenning av forretningsorden

      Valg av dirigent og referent

      Valg av tellekorps

      Valg av protokollunderskrivere

3.   Årsberetninger

4.   Innkomne forslag

5.   Regnskap 2020

6.   Budsjett 2021

7.   Valg

8.   Avslutning

Hovedstyret