Viktig melding: Sørfjell Sommerturnering 13 og 14 juni 2020 er avlyst pga coronaviruset

Sørfjell sommerturnering har vært en fast turnering siden 1986 som mange klubber har deltatt på. På grunn av coronaviruset er turneringen i 2020 avlyst.

Vi vil ta opp tradisjonen igjen til neste sommer.

IL Sørfjell.