Årsmøte Sørfjell Idrettslag 2019

ÅRSMØTE  – Torsdag 21. mars 2019 kl. 18:00

 Årsmøte i Sørfjell idrettslaget avholdes i klubbhuset på Eydehavn.

 Alle medlemmer kan sende inn forslag, og forslagsfristen er fredag 1. mars. Forslag må sendes til styret v/Steinar Rasmussen.

Mailadresse: steinras55@yahoo.no

Saksliste:               

                   1.   Åpning v/leder

                   2.   Konstituering

                                     Antall stemmeberretigede

                                     Godkjenning av innkalling og dagsorden

                                      Godkjenning av forretningsorden

                                     Valg av dirigent og referent

                                     Valg av tellekorps

                                     Valg av protokollunderskrivere

                  3.   Årsberetninger

                  4.   Innkomne forslag

                  5.   Regnskap 2018

                  6.   Budsjett 2019

                  7.   Valg

                  8.   Avslutning

 

 Med vennlig hilsen  

Hovedstyret for Idrettslaget Sørfjell