Årsmøte IL Sørfjell 2020

ÅRSMØTE  – Onsdag 4. mars 2020 kl. 19:00

 Årsmøte i Sørfjell idrettslaget avholdes på flotte Vivesøl Gård.

 NB. Det blir avholdt årsmøter samlet denne gangen, og henstiller til at flest mulig medlemmer møter opp. 

Tidsplan:

  • Årsmøte Fotballgruppa kl.1730
  • Årsmøte Håndballgruppa kl.1800
  • Årsmøte Allidrettsgruppa kl.1800
  • Årsmøte IL Sørfjell kl.1900

Mailadresse: post@sorfjell.no

Saksliste:               

                   1.   Åpning v/leder

                   2.   Konstituering

                                     Antall stemmeberretigede

                                     Godkjenning av innkalling og dagsorden

                                      Godkjenning av forretningsorden

                                     Valg av dirigent og referent

                                     Valg av tellekorps

                                     Valg av protokollunderskrivere

                  3.   Årsberetninger

                  4.   Innkomne forslag

                  5.   Regnskap 2020

                  6.   Budsjett 2020

                  7.   Valg

                  8.   Hedersutdelinger og avslutning

 

 Med vennlig hilsen  

Hovedstyret for Idrettslaget Sørfjell